სულთმოფენობა

19 June 2016

აღდგომიდან ორმოცდამეათე დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს სულთმოფენობის ბრწყინვალე დღესასწაულს.

კურთხეულ ხარ შენ, ქრისტე ღმერთო ჩუენო, რომელმან ყოვლად ბრძნად მეთევზურნი გამოაჩინენ, მიჰფინე რაჲ მათ ზედა ყოვლადწმიდა სული შენი, და მათ მიერ ყოველი სოფელი მოინადირე, კაცთმოყვარე, დიდებაჲ შენდა.

რაჟამს იგი გარდამოჴდა, და ენანი შეურივნა, მიმოდაყვნა მაღალმან ნათესავნი, ხოლო აწ, რაჟამს ცეცხლისა ენანი განუყვნა, ერთბამად მიიყვანნა იგინნი, ამისთჳსცა ერთობით ვადიდებდეთ სულსა ყოვლადწმიდასა, თანასწორსა მამისა და ძისასა.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ1-1024x630

სანიშნეები