ყველა უდანაშაულოა

21 March 2017

2017 წლის 21 მარტს ათენის უაღლესი საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვატოპედის წმიდა და დიდი სავანის საქმეზე მყოფი ყველა მსჯავრდებული უდანაშაულოა. დიდება უფალს!

Gerontas Efraim Batopaidiou 012

სანიშნეები