სულიერი მამის როლი

29 April 2017

სულიერი მამა არის როგორც მაჩვენებელი, მარტივად მიგითითოს მიმართულება, მხოლოდ შენ კი პიროვნულად უნდა მიყვე ამ ბილიკს.

 

წმ. ნიკოლოზ ოპტელი

სანიშნეები