ავტორები
სააპელაციო სასამართლოს ყოფილი პრეზიდენტი
გეორგიოს არვანიტისი