ავტორები
დიმიტრიოს ლუკუდის – თეოლოგი, ფილოლოგიის დოქტორი