ავტორები
დიონისე, მიტროპოლიტი კოზანის და სერვიონის