ავტორები
მღვდელმონაზონი ფილოთეოს გრიგოლის მონასტრელი