ავტორები
მესოღიას და ლავრეოტიკის მიტროპოლიტი
ნიკოლაოს ხაძინიკოლაუ