ავტორები
ვატოპედის წმიდა და დიდი სავანის წინამძღვარი
ბერი ეფრემ ვატოპედელი