ავტორები
თეოლოგი-ფილოლოგი, ლიცეუმის დირექტორი
გეორგიოს დ. პაპადიმიტროპულოს