ავტორები
გიორგოს კისსას, ფსიქოლოგიის პროფესორი – ფსიქოთერაპევტი