ავტორები
ქრისტოს კრიკონის – თესალონიკის უნივერსიტეტის თეოლოგიური სკოლის პროფესორი