კრეტის მართლმადიდებელი აკადემიიდან, სადაც 18-21 ივლისს მიმდინარეობდა ციფრული მედიისა და მართლმადიდებლური მოძღვრების მეორე საერთაშორისო კონფერეცია, რამოდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს ღონიას ოდიღიტრიას ღმრთისმშობლის წმიდა მონასტერი