წმიდა ნექტარიოსის დიპლომი
საკურთხებელი ჯვრები წმიდა ნექტარიოსის
დიკირისა და ტრიკირის დეტალები
სამეუფეო ჯვარი
მის საყვარელ ფიჭვთან მდგომი პირადი მაგიდა და სკამი
ეგინას წმიდა სამების მონასტრის საკურთხეველში არსებული მისი დიკირ-ტრიკირი წმიდა ფეხშუმთან ერთად
სამეუფეო ომფორი
წმიდა სარტყელები
წმიდანის ორი კვერთხი
წმიდა ნექტარიოსის მიტრა