საერო ხელისუფლების თანადგომითა და ადგილობრივი მმართველობის ხელშეწყობით სადღესასწაულო გარემოში განხორციელდა მანუგეშებელის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელის მიბრძანება მანდრას ატიკის მსწრაფშემსმენელის დედათა მონასტერში. მორწმუნეთა ურიცხვი რაოდენობა აცილებდა სადღესასწაულო პროცესიას