მანდრას ატიკის მსწრაფშემსმენელის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის დედათა მონასტერში მორწმუნეთა ურიცხვ რაოდენობასთან ერთად განხორციელდა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის მანუგეშებლის ხატის სახელობის ეკვდერის საზეიმო კურთხევა.