საბერძნეთში არსებული სამონასტრო კომპლექსი, გამოირჩევა განსაკუთრებული მდებარეობით