ახალი სწრაფმავალი გემი იერისოდან ათონის წმიდა მთის მიმართულებით

17 September 2013

Taxiplio apo ti Ieriso 1

მთაწმიდის ხაზების ახალი თანამედროვე სწრაფმავალი გემი “პანაღია” არსებითად გახსნის მთაწმიდის ჩრდილოეთ კარიბჭეს, რადგანაც მისი სიმყარე და მდგრადობა საშუალებას იძლევა შესრულდეს ყოველი მარშუტი რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებშიც კი.

ძალიან ხშირად სტრიმონიკის ყურის ბობოქარი ზღვა აბრკოლებს მომლოცველებს, რომლებიც მიემართებიან ხილანდარის, ვატოპედის, პანტოკრატორის, ივერონის, სტავრონიკიტას და დიდი ლავრის წმიდა მონასტრებისაკენ. აქედან დაწყებული უკვე შესაძლებელია საკმარისი დროის დაზოგვა.

ახალი სწრაფმავალი გემი Ε/Γ-Δ/Ρ “პანაღია” აღჭურვილია ევროპული და ბეძნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა აუცილებელი საშუალებით.

ტექნიკური მახასითებლები Ε/Γ-Δ/Ρ “პანაღია”

გემის ტიპი:    Ε/Γ-Δ/Ρ*                    *სამგზავრო განრიგით

ხომალდის სარეგისტრაციო ნავსადგურის ჟურნალი : იერისო 156

მთლიანი წყალწყვა:                                                24,67 კორი

სუფთა წყალწყვა:                                                   15,94 კორი

სიგრძე:                                                                     23,90 მეტრი

სიგანე:                                                                     6,08 მეტრი

სიმაღლე:                                                                2,10 მეტრი

ზამთრის პროტოკოლით :                                  93 მგზავრი

ზაფხული პროტოკოლი:                                     130 მგზავრი

ძრავი:                                                                     CATERPILLAR  (2 x 1345)

სიჩქარე:                                                                  20 მილი

Taxiplio apo ton Ieriso 2

Taxiplio apo ton Ieriso 3

Taxiplio apo ton Ieriso 4

შინაარსი
სანიშნეები