წმიდა კეთილმსახური მეფე თამარი

14 May 2014

მართლმადიდებელი ეკლესია 1/14 მაისს აღნიშნავს ქართველთა მეფის წმიდა კეთილმორწმუნე თამარის ხსენების დღეს.

წმიდათა შორის საკჳრველო, კეთილმორწმუნეო მეფეო თამარ, რომელმან კლდეთა ზედა მაღალთა აღაშენენ საყდარნი სავედრებელად ღმრთისა, ლოცვითა შენითა განაძლიერე მჴედრობანი ქრისტჱს მოყუარისა ქართველთა ერისანი, ხოლო მარჯუენითა შენითა დაამჴუენ სპანი აგარეანთანი, მისითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

agia-tamara-vasilissa-tis-georgias-leptomereia1

წმიდაო, კეთილმსახურო მეფეო თამარ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს. ამინ!

შინაარსი
სანიშნეები