შეამსუბუქე მრისხანება

13 May 2015

Koirie Eleison 1

არა მწუხარებით, სევდის მოგვრითა და ცდუნებებით, არამედ ჩვენი უფალი იესო ქრისტეს სიყვარულით შეამსუბუქებ მრისხანებასა და ნაღველს.

ბერი იოსებ ისიქასტი

შინაარსი
სანიშნეები