მოციქულთა სწორნი კონსტანტინე მეფე (+337) და დედა მისი ელენე დედოფალი (+327)

3 June 2015

მართლმდიდებელი ეკლესია 21 მაისს/3 ივნისს დიდებით აღნიშნავს მოციქულთა სწორთა კონსტანტინე მეფის და მისის დედის ელენე დედოფლის ხსენების დღეს.

ჯუარისა შენისა სახე ცათა შინა იხილა და, ვითარცა პავლე, წოდებაი არა კაცთაგან მიიღო, რომელი იგი მეფეთა შორის მოციქულად შენდა გამოსჩნდა, უფალო, და სამეუფეო ქალაქი ხელთა შენთა შეგვედრა, რომელი აცხოვნებ მარადის მშვიდობით მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა შეგვიწყალენ ჩუენ.

კონსტანტინე დღეს დედისა თვისისა თანა ელენესა პატიოსნი ძელი გამოაჩინეს ყოველთა იუდიანთა მარცხვენელად, ხოლო საჭურველად მტერთა ზედა მორწმუნეთა და ჩუენდა გამოსჩნდა სასწაული დიდი, და ბრძოლათა შინა სიქადული.

Agioi Konstantinos & Eleni, Moni Rousanou, Meteora

შინაარსი
სანიშნეები