“ღირს არსი” – გალობს დიმიტრი მური და ვატოპედელი მამები

16 October 2015

I.M.M.Vatopediou 113

“ღირს არსი” ხმა პირველი. დიმიტრი მურის, ანტიოქიის საპატრიარქოს რეგენტის, შესრულებით. გალობს ვატოპედელ მამათა გუნდი.


შინაარსი
სანიშნეები