შეუცნობელი მთაწმიდა

28 October 2015

Pneumatiki zoi 01

თუ ადამიანი ღირსეულად შეაფასებდა მთაწმიდის მნიშვნელობას, მაშინ მრავალი ფსიქიატრიული კლინიკა დაიხურებოდა.

ღირსი პაისი მთაწმიდელი

შინაარსი
სანიშნეები