წმიდა მღვდელმოწამე გრიგოლ არქიმანდრიტი (ფერაძე)

6 December 2015

მართლმადიდებელი ეკლესია 23 ნოემბერს/6 დეკემბერს აღნიშნავს წმიდა მღვდელმოწამე გრიგოლ არქიმანდრიტის  ხსენების დღეს.

უღელი იგი ქრისტესი მოიღე გრიგოლი, და მხართა შენთა ზედა იტვირთე ჯვარი მისი, ვინაცა უცხოთა აღმსარებლობათა შორის მართლმადიდებლობისა სიტყვასა ასწავებდი და უკანაკნელ სულიცა თვისი დასდევ მოყვასისათვის, დაუცხრომელად ევედრე მხოლოსა ღმერთსა ჩვენ ყოველთათვის.

რომელმან ღმერთი დაუსაბამო მართლმადიდებლობით ისიბრძნისმეტყველე და მსხვერპლად სუნად სუნნელად თავი თვისი შესწირენ ქრისტესა, და გვირგვინი უხრწნელი მოიგე გრიგოლ, მას ევედრე ჩვენთვის ღვაწლით შემოსილო.

Agios Grigirios peradze 01

შინაარსი
სანიშნეები