კეთილ გულისთქმათა ქარხანა

8 September 2016

20160907-2

ადამიანის სულიერი წინსვლის მაჩვენებელია – მისი გულისთქმათა ხარისხი. უნდა აღვძრათ ჩვენში სპეტაკი, წმიდა და საღმრთო გულისთქმები, “გონება უნდა გავხადოთ კეთილ გულისთქმათა ქარხანად”,- ესე გვეუბნებოდა ღირსი მამა პაისი მთაწმიდელი.

ბერი ეფრემ ვატოპედელი

შინაარსი
სანიშნეები