წმიდანი ათნი ბევრნი (100 000) მოწამენი, თბილისს ხვარაზმელთაგან წამებულნი (+1227)

13 November 2016

მართლმადიდებელი ეკლესია 31 ოქტომბერს/13 ნოემბერს აღნიშნავს ათთა ბევრთა (100 000) მოწამეთა ხვარამელთაგან წამებულთა ხსენების დღეს.

მოწამეთა შენთა უფალო, ღვაწლსა შინა თვისსა გვირგვინი მოიგეს უხრწნელებისა შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა, რამეთუ აქუნდათ მათ შენ მიერი ძალი, და მძლავრი დაამხვეს, და შემუსრეს კერპთა იგი უძლური ძალი, მათითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

 mechitovis photo

შინაარსი
სანიშნეები