სულიერი სალბუნი

7 March 2017

Exomologisi 02

სნეულისათვის მხოლოდ თავისი დიაგნოზის ცოდნა არაფერია, თუ ექიმთან არ მივიდა, მისი რჩევა-დარიგება არ გაითვალისწინა და შესაბამისი მკურნალობა არ ჩაიტარა. ასევეა ცოდვილისათვის, მხოლოდა სინანულის შეგრძნება საკმარისია არაა, არამედ სულიერ მოძღვართან მისვლა, აღსარების თქმა და შესაბამისი მაკურნებელი სალბუნის მიღება აუცილებელია.

ბერი ფილოთეოს ზერვაკოს

 

შინაარსი
სანიშნეები