არ დავკარგოთ მშვიდობა

27 April 2017

 Monaxos 08

უპირატესია მცირე სულიერი საქმიანობა (მცდელობა) და მშვიდობა ჩვენსა გულსა შინა, ვიდრე ვიტვირთოთ ბევრი და დავკარგოთ გულისმიერი მშვიდობა.

ბერი სოფრონ ესექსელი

 

შინაარსი
სანიშნეები