ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში დიდებით შემოსვლა

12 May 2017

მართლმადიდებელი ეკლესია 29 აპრილს/12 მაისს დღესასწაულობს წმიდა მოციქულისა და ყოვლადქებულის ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში დიდებით შემოვლის დღეს.

ვითარცა მოციქულთა უპირატეს წოდებული და ძმა უაღრესისა მათისა, მეუფესა ყოველთასა ევედრე, ანდრია, რათა სოფელსა მშვიდობა მოანიჭოს, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

ანდრია მოციქული ვადიდოთ, რომელმან მოგვისვენა ხატი ყოვლადწმინდისა და მით მოგვაქცივნა წარმართნი თაყვანისცემად მამისა და ძისა და სულისაწმიდისა.

სიმხნისა სეხნასა ღმრთისმეტყველსა, და შემდგომობით ეკლესიისა მწვერვალსა პეტრესთანა შობილსა შევასხმიდეთ, რამეთუ ვითარ იგი ძველად მას, აწ ჩუენცა გვიღაღადა: მოვედით გვიპოვნიეს სასურველი.

andreas 2

შინაარსი
სანიშნეები