თვალი აგვეხილება

4 September 2017

წმიდა წერილის კითხვითა და კვლევით, ასევე ღირსი მამების ცხოვრებისა და პატერიკების შესწავლით აგვეხილება სულიერი თვალი.

ბერი ეფრემ კატუნაკელი

შინაარსი
სანიშნეები