ფუტკრები და ყვავილი

10 October 2017

ფუტკრები ყველა ყვავილთან არ მიდიან და არც ყველაფერს აგროვებენ, მხოლოდ მას იღებენ, რაც მათთვის სასარგებლოა და ტოვებენ იქაურობას.

 

წმიდა ბასილი დიდი

შინაარსი
სანიშნეები