როგორ შევძლოთ სხვამ შეგვიყვაროს

1 November 2017

მთელი თვენი გულით შეიყვარეთ უფლის სარძლო და სხვა ყველა ადამიანი თქვენ შეგიყვარებთ და იზრუნებს თქვენზე.

ბერი ამფილოქე მაკრის

შინაარსი
სანიშნეები