განცხადება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი – ნათლისღება

19 January 2018

მართლმადიდებელი ეკლესია 6/19 იანვარს დიდებით დღესასწაულობს განცხადებას უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესო ქრისტესი – ნათლისღებას.

რაჟამს იორდანეს ნათელიღე შენ, უფალო, მაშინ სამებისა თავყანისცემა გამოსჩნდა, რამეთუ მამისა ხმა გეწამებოდა, და საყუარელად ძედ სახელ გვდა შენ, და სულიწმიდა სახითა ტრედისათა დაამტკიცებდა სიტყვისა მის უცდომელობასა, რომელი განსცხადენ, ქრისტე ღმერთო, და ყოველი სოფელი განანათლე, დიდება შენდა.

განეცხადე დღეს ყოველსა სოფელსა და ნათელი შენი უფალო აწ მოისახა ჩუენ ზედა, მეცნიერებით მცნობთა მათ შენთა და განსცხადენ ნათელო შეუხებელო.

Vaptissis Hristou, Monis Vatopaidiou Agion Oros (18os aionas)

შინაარსი
სანიშნეები