ძლიერნი ამა ქვეყნისანი

23 January 2018

ბევრი უგულველყოფს სამართალს, როდესაც ისინი უპატივცემულონი არიან ღარიბთა მიმართ, ამავე დროს ვერ აკონტროლებენ ამა ქვეყნის ძლიერთ, რომელნიც მათზე ზეწოლას ახდენენ.

წმიდა ბასილი დიდი

შინაარსი
სანიშნეები