ძლიერნი ამა ქვეყნისანი

23 January 2018

ბევრი უგულველყოფს სამართალს, როდესაც ისინი უპატივცემულონი არიან ღარიბთა მიმართ, ამავე დროს ვერ აკონტროლებენ ამა ქვეყნის ძლიერთ, რომელნიც მათზე ზეწოლას ახდენენ.

წმიდა ბასილი დიდი

სანიშნეები