ღირსი ეფრემ ასურის მიძინების ფრესკა

10 February 2018

ღირსი ეფრემ ასურის მიძინების ფრესკა მდებარეობს ვატოპედის წმიდა და დიდ სავანის ჯვრის ფორმის სატრაპეზოს ჩრდილოეთ მკლავზე. მონაზონ მაკარი გალაციანოს ჩანაწერების მიხედვით ირკვევა, რომ ახალაშენებული სატრაპეზო მოირთო-მოიკაზმა 1786 წელს. გამოყენებული ხატწერის მეთოდი ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით. მიუხედავად იმისა, რომ ფრესკაზე არ არის გამოსახული მოწამეთა წამების ფრაგმენტი, არსებული მრავალსახოვანი ერთობა მნიშვნელოვან ადგილს ანიჭებს მას სატრაპეზოს შიდა სივრცეში.

293-257

ღირსი ეფრემ ასურის მიძინების ფრესკა ჯვრის ფორმის სატრაპეზოს ჩრდილოეთ მკლავი (1786წ.)

293-257a

ფრაგმენტი – ღირსი ეფრემ ასურის მიძინების ფრესკა ჯვრის ფორმის სატრაპეზოს ჩრდილოეთ მკლავი (1786წ.)

შინაარსი
სანიშნეები