მირქმა – მიგებება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესო ქრისტესი

15 February 2018

მართლმადიდებელი ეკლესია 2/15 თებერვალს დიდებით ზეიმობს მირქმა – მიგებებას უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესო ქრისტესი.

გიხაროდენ მიმადლებულო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ შენგან განხორციელდა მხსნელი სოფლისა, ქრისტე ღმერთი ჩვენი, იხარებდ შენცა მოხუცებულო მართალო სვიმეონ, რამეთუ მიიქუ მკლავთა შენთა განმათავისუფლებელი სულთა ჩვენთა, რომელი მოგვანიჭებს ჩვენ დიდსა წყალობასა.

საშო რა ქალწულებრივი განსწმინდე შობითა შენითა და ხელნიცა სვიმეონისნი აკურთხენ ვითარცა გშვენოდა, უსწვრე აწცა და გვაცხოვნენ ქრისტე ღმერთო, დაამშვიდენ ბრძოლასა შინა მოქალაქობა ჩუენი და დაიცვენ მეფენი, რომელნი შეიყვარენ, მხოლოო კაცთმოყვარე.

H Ypapanti, Attaleia Mikras Asias

შინაარსი
სანიშნეები