აუცილებელი სულისა

23 February 2018

სულს გააჩნია აუცილებლობა წმიდა ნათლისა და გულს კი – ღრმა ნაკაწრებისა, იმისათვის რომ დაღვაროს სიამოვნებისა და მომხიბვლელობის შხამი.

ნეტარი ბერი იოსებ ისიქასტი 

 

შინაარსი
სანიშნეები