მნიშვნელოვანი იარაღი

28 March 2018


20150328-1

უდიდესი იარაღი ეშმაკის წინააღმდეგ არის პატიოსანი ჯვარი, ის კანალებს მის წინაშე. ჯვარი კი ზედმიწევნით სწორად უნდა გამოვისახოთ. მარჯვენა ხელის სამი შეერთებული თითით ვეხებით შუბლს, მუცელს, მარჯვენა მხარს და ბოლოს მარცხენა მხარს, რომ ჩვენი მოძრაობით ჯვარი გამოვსახოთ.

ღირსი პორფირე კავსოკალიველი

 

შინაარსი
სანიშნეები