ქრისტე აღდგა!

8 April 2018

მართლმადიდებელი სამყარო  26 მარტს/8 აპრილს დიდებით ზეიმობს უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას.

ქრისტე აღდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი.

დაღაცათუ ნებსით თჳსით საფლავად შთახედ, უკუდაო, არამედ ჯოჯოხეთისა იგი ძალი დაარღჳე და აღდეგ, ვითარცა მძლჱ, ქრისტე ღმერთო, ხოლო მენელსაცხებლეთა დედათა ხარებაჲ მიჰმადლე და მოციქულთა მშჳდობაჲ მიანიჭე, რომელმან დაცემულთა მიეც აღდგომაჲ.

Anastasis Kyriou 09

შინაარსი
სანიშნეები