როგორ მოელი მას, რაც ითხოვე

23 July 2018

არ დაუშვა რომ შენს სულში შემოვიდეს ეჭვისა და ურწმუნოების მარცვალი. ძალიან ცუდია, როდესაც ლოცვისას შენი გული იხრება რწმენასა და ურწმუნოებას შორის, შენი რწმენა არა სტაბილური. და არ გქონდეს მოლოდინი, უფლი მას მოგცემს, რაც სუსტი რწმენით ითხოვე.

წმიდა იოანე კრონშტადტელი

შინაარსი
სანიშნეები