ვეღარ ეტევა შიგნით გულში

17 September 2018

სადაც სრულიად აღარ არსებობს ადამიანური ნუგეში, იქ მეფობს უფალი, მაშინ ის ჩაგიკრავს და ჩაგძირავს, და იმდენად დიდია რომ შიგნით გულში ვეღარ ეტევა.

ღირსი პაისი მთაწმიდელი

შინაარსი
სანიშნეები