წმიდა მოციქული და მახარებელი ლუკა

31 October 2018

მართლმადიდებელი ეკლესია 18/31 ოქტომბერს აღნიშნავს წმიდა დიდებულის და ყოვლადქებულის, მოციქულის და მახარებელის ლუკას ხსენების დღეს.

მოციქულო წმიდაო მახარებელო ლუკა, ევედრე მოწყალესა ღმერთსა, რათა ცოდვათა შენდობა მოგვანიჭოს და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

ჭეშმარიტსა ქადაგსა კეთილ-მსახურებისასა, და გამოუთქმელთა საიდუმლოთა რიტორსა, ვარსკვლავსა ეკლესიისასა, საღმრთოსა ლუკას შევასხმიდეთ, რამეთუ სიტყვამან გამოაჩინა იგი პავლეს თანა ბრძნისა წარმართთა მოძღურად, მხოლომან, რომელმან უწყნის გულთა შინანი.

Agios Apostolos & Evangelistis Loukas, Lemesos Kypros 83

შინაარსი
სანიშნეები