რომ არ დაზარალდნენ

13 November 2018

20151113-4ბავშვების სულიერად  აღზრდისას, მათი ორმაგი ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებული სითბო, სიყვარული და განსჯის დიდი უნარი უნდა ვიქონიოთ, როდესაც პატარები არიან და რომ არ დაზარალდნენ, თუნდაც მათი გულწრელი ბავშვური ენთუზიაზმით.

ღირსი პაისი მთაწმიდელი

შინაარსი
სანიშნეები