ღირსი სერაფიმე საროველი, სასწაულთმოქმედი

15 January 2019

მართლმადიდებელი ეკლესია 2/15 იანვარს აღნიშნავს ღირსი სერაფიმეს, საროველი სასწაულთმოქმედის ხსენების დღეს.

სიყრმითგან შეიყვარე ქრისტე, ნეტარო, და მას მხოლოსა ჰმსახურე გულისთქმითა მხურვალითა, დაუცადე­ბე­ლითა ლოცვითა და მარხვითა უდაბნოჲ მოიმუშაკე, ლმობიერითა გულითა სიყვარული ქრისტესი მოიპოვე, დედისა ღმრთისა საყვარელ რჩეულად გამოსჩნდი. ამის­თვისცა ვხმობთ შენდამო: გვიხსენ ჩუენ ლოცვათა შენთა მიერ, ჰოჲ ღირსო მამაო ჩუენო, სერაფიმე.

შინაარსი
სანიშნეები