საკუთარი თავის გამოცდა

23 January 2019

საკუთარ თავს ხშირად ნუ მიატოვებ  მიზნის გარეშე. ყოველ საათს ზედამხედველობა გაუწიე, გამოიკვლიე და აკონტროლე იგი. და მუდამ კითხულობდე: ეხლა როგორ ვარ?

ბერი ეფრემ კატუნაკელი

შინაარსი
სანიშნეები