საზოგადოება

განცხადება “ევღენიოს ვულღარის” სტიპენდიაზე შემდგომი განათლების მისაღებად მართლმადიდებელ სულიერ ცხოვრებასა და თეოლოგიაში 15 June 2019 "ევღენიოს ვულღარის" სტიპენდია შემდგომი განათლების მისაღებად მართლმადიდებელ ...
ღმრთისმშობლის დიდი საჩუქარია ორი ბერძენი ჯარისკაცის გათავისუფლება 16 August 2018 ღმრთისმშობლის მიერ გაკეთებული დიდი საჩუქარი, ესე შეაფასა მსოფლიო პატრიარქმა...
შინაარსი
სანიშნეები