საზრისი სიცოცხლისა

არ დავკარგოთ მშვიდობა 27 April 2017   უპირატესია მცირე სულიერი საქმიანობა (მცდელობა) და მშვიდობა ჩვენსა გულსა ...
მე ვარ ყველაფერში დამნაშავე 14 March 2017 როდესაც ვნებებს ვუმკლავდებით, მოგვემადლება სიბრძნე და ვხდებით ფილოსოფოსებ...
სულიერი სალბუნი 7 March 2017 სნეულისათვის მხოლოდ თავისი დიაგნოზის ცოდნა არაფერია, თუ ექიმთან არ მივიდა...
სიმშვიდეს მოსაპოვებლად 22 February 2017 ქრისტე მუდამ ჩვენთანაა, მიუხედავად რომ ვერ ვხედავთ... ძალიან დიდი სიყვარუ...
შეკითხვის გარეშე 10 November 2016 უფალი უშვებს, რომ ჩვენი ნების მიუხედავად ყველანაირი ფაქტი შეგვემთხვას. თუ...
გახლავთ თავშესაფარი 26 October 2016 ჩვენი განძი, ჩვენი იმედი რა არის? ეკლესია! ეკლესია მხოლოდ მატერიალურ ფასე...
შესაძლებლობა ჭეშმარიტებისა 5 October 2016 დღევანდელ ქრისტიანებსაც კი ძალუძთ იყვნენ ჭეშმარიტი ქრისტიანები, თუ დღით...
კეთილ გულისთქმათა ქარხანა 8 September 2016 ადამიანის სულიერი წინსვლის მაჩვენებელია - მისი გულისთქმათა ხარისხი. უნდა ...
სხვა სამყარო 26 August 2016 [caption id="attachment_49546" align="aligncenter" width="900"] წმიდა სილოა...
მაგალითი ბავშვებისათვის 14 August 2016 იზრუნეთ თქვენი ბავშვებისათვის, ჭეშმარიტი ქრისტიანული ცხოვრების მაგალითი უ...
შინაარსი
სანიშნეები