ბერი იოსებ ვატოპედელი (+2009)

ნეტარი ბერი იოსებ ვატოპედელის ცხოვრებიდან (და ზოგიერთი ცნობა იმის შესახებ, თუ როგორ მიიძინა) 28 January 2013 გიოლუს წმინდა უვერცხლო მკურნალთა სახელობის მონასტერი, სადაც დაიბადა (!) ბ...
12
შინაარსი
სანიშნეები