დიდი მარხვა

ვნების შვიდეულში შესვლა პროტოპრესვიტერი ვასილიოს კალლიაკმანის 25 April 2016 ა) უფლის მიერ ნებაყოფლობითი ვნების, ამ უდიდესი და მსოფლიო მასშტაბის მოვლენა...
ჯვრის თაყვანისცემის კვირა 3 April 2016 დიდი მარხვის მესამე კვირას აღინიშნება ჯვრის თაყვანისცემის კვირა. აცხოვნე უ...
123
შინაარსი
სანიშნეები