ბერი იოსებ ისიქასტი

ერთი რამ ბერ იოსებზე 22 February 2016 უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ წმიდა ადამიანების ცხოვრების სრულყოფი...
სანიშნეები